top-vpravo-zastavka-5a

Rada miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec

Predseda Rady miestneho spoločenstva: Dr. Ján Rybovič
Podpredsedovia Rady miestneho spoločenstva: Ján Lačok a Pavel Marčok

Členovia Rady miestneho spoločenstva:

Vladimír Sýkora
Rastislav Denďúr
Jaroslav Danko
Samuel Kondač
Vladimír Turan
Mária Gašparovská
Ján Hansman
Ondrej Bovdiš
Pavel Marčok
Katarína Arňašová
Daniel Spevák
Michal Kišgeci
Branislav Kevenský